Ta strona używa cookie.Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Audyty IT

AUDYTY INFORMATYCZNE I BIZNESOWE

Usługi audytu to analiza mocnych i słabych stron aplikacji, infrastruktury, organizacji i struktury informatycznej. Te usługi kierujemy do Klientów, którzy chcą sprawdzić poziom dojrzałości obszaru IT, efektywność czy poziom zabezpieczeń infrastruktury IT. Przede wszystkim Klient może zweryfikować swoje strategie IT z tzw. najlepszymi praktykami firm, które w danej dziedzinie mają miano liderów.

Istotnym założeniem przeprowadzania naszych audytów jest otwartość i życzliwość. Audyt powinien być przeprowadzony w atmosferze wspólnego zrozumienia problemów a wnioski powinny odnosić się do procesów a nie ludzi. Należy podkreślić tę zasadę, gdyż często przeprowadzenie audytu kojarzy się pracownikom z niekomfortową sytuacją. Zapewniamy, iż w swoim podejściu mamy na uwadze, aby pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z Audytorem czuli się, że stanowią zespół wybranych ludzi do poprawy funkcjonowania firmy w audytowanym zakresie. 

W związku z powyższym Nasi audytorzy zobowiązani są do przestrzegania szeregu zasad komunikacji oraz przeprowadzania audytu w atmosferze „pomocy” a nie źle rozumianego „mentorstwa”. 

Nasz zespół audytowy to wieloletni praktycy w branży IT. Wielu z audytorów ma bardzo prestiżowe certyfikaty oraz doświadczenie przy pracy w największych projektach informatycznych realizowanych w Polsce. Ponadto mamy audytorów łączących unikalne połączenie wykształcenia informatycznego i prawniczego, co jest niezwykle cenne przy przeprowadzaniu audytu pod względem prawnym w aspekcie IT.

W naszej ofercie skupiamy się na czterech głównych obszarach: 

AUDYT INFASTRUKTURY IT
Zazwyczaj objęta jest tym audytem całość infrastruktury sprzętowej, programowej oraz zaplecza i wyposażenia. Jego rzetelne przeprowadzenie wymaga bardzo wysokich kompetencji w szerokim spektrum wiedzy. W jego zakres wchodzi: infrastruktura sieciowa, systemy bezpieczeństwa, back-office, infrastruktura telekomunikacyjna, zaplecze środowiskowe dla infrastruktury IT. W ramach każdego z takich obszarów poruszamy takie aspekty jak: ciągłość działania, utrzymanie i bezpieczeństwo zasobów. Utrzymanie infrastruktury wiąże się także z zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa w szeroko rozumianym zakresie IT jak i bezpieczeństwie fizycznym. 

AUDYT PROCESÓW ORAZ METODOLOGII PRACY
Efektywny system zarządzania powinien bazować na zarządzaniu procesami oraz powiązaniami pomiędzy nimi. Założenia podejścia procesowego w zarządzaniu polega na tym, ze oczekiwane wyniki w organizacji są osiągane w sposób bardziej wydajny, jeżeli zasoby i działania IT są postrzegane jako proces są odpowiednio zarządzane. Przystępując do audytu procesów i stosowanych metodologii obejmujących pełny lub określony obszar działania organizacji IT zawsze mamy na uwadze, że oprócz wymagań wynikających z ogólnego zdefiniowania procesu oceniamy charakter procesu, dane wejściowe i wyjściowe, metody, zasoby, mierniki, kwalifikacje personelu oraz obszary generowania kosztów. 

Podczas prowadzenia audytów procesów oraz metodologii IT zwracamy szczególną uwagę na:

  • Zasoby jakie  są niezbędne dla każdego procesu IT. 
  • Kanały komunikacyjne w procesie i ich skuteczność
  • Czy proces przebiega zgodnie z założonymi wymaganiami?
  • Jak jest monitorowany przebieg procesu (zdolność procesu, zadowolenie klienta)?
  • W jaki sposób analizuje się pozyskane informacje?
  • Jakie działania podejmuje się na podstawie uzyskanych wyników analiz?
  • Jakie są potrzebne działania korygujące i / lub zapobiegawcze?
  • Jakie są wyniki poprzednich audytów i jak je realizowano? 


AUDYT PRAWNYCH ASPEKTÓW IT
Jest to krytyczny, a niedoceniany obszar działania przedsiębiorstw, niosący ze sobą wysokie ryzyka biznesowe i prawne oraz dużą odpowiedzialność prawną osób zarządzających.

Wiele systemów informatycznych, stron internetowych, czy infrastruktury IT musi spełniać wymogi szeregu przepisów prawnych. Nasi audytorzy potrafią przeanalizować zastosowane rozwiązania pod kątem obowiązującego prawa oraz zweryfikować, czy wszystkie obowiązujące przepisy są wdrożone prawidłowo. Należy mieć na względzie, że obecnie jest bardzo dużo ustaw z różnych dziedzin prawa, które należy mieć na uwadze wraz z licznymi rozporządzeniami. Ustawy, które stanowią naszą bazę dla prawnych audytów, to ponad 20 różnego rodzaju aktów prawnych, kodeksów i rozporządzeń szczegółowych, do których odwołania prezentujemy w audycie. 

AUDYT SYSTEMÓW IT
Zgodnie z naszym doświadczeniem rozdzielamy audyt systemów IT od audytu procesów i metodologii pracy. Audyt systemów IT dzieli się na dwa obszary:

ocena istniejącego systemu pod względem organizacji, funkcjonalności bezpieczeństwa informacji wg. norm bezpieczeństwa ISO 27000 czy norm jakości ISO 9001. 

analityczny audyt wdrożonych w firmie rozwiązań pod względem optymalizacji wykorzystania systemu informatycznego do bieżących działań firmy.

Chesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z Nami!

zobacz ofertę

Warto z nami współpracować

Poznaj korzyści, które doceniają Nasi klienci

Nagłówek

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij